Sorte tall fra DESIGNA Kitchen Group A/S

11. april 2019

Sorte tall fra DESIGNA Kitchen Group

DESIGNA Kitchen Groups første regnskap viser sorte tall på bunnlinjen og en solid egenkapital.

DESIGNA Kitchen Group A/S har nettopp offentliggjort regnskapet for 2018, som viser et positivt resultat etter skatt.
 
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) lander på cirka 10 millioner danske kroner og egenkapitalen i konsernet på cirka 30 millioner danske kroner.
 
DESIGNA A/S, herunder alle produksjonsfasiliteter og eiendommer, ble i februar 2018 overtatt av en investorgruppe med forretningsmannen Per Christensen i spissen. Det betød samtidig en samling av alle aktiviteter i DESIGNA Kitchen Group A/S.
 
Fokus på en markant økt effektivitet
Administrerende direktør i kjøkkenkonsernet, Erik Høj, er fornøyd med det avlagte regnskapet.
 
Vi har jobbbet fokusert og målrettet ut fra en klar plan om å gjenskape et sunt og solid fundament for bedriften. Sammen med alle medarbeiderne og med den nye eierkretsen i ryggen, har vi lyktes med en rekke av disse initiativene, forteller direktøren, og utdyper:
 
Vi har senket de faste omkostningene med et betydelig millionbeløp, har blitt markant mer effektive i produksjonen og vi er offensive i vår markedsstrategi. I desember 2018 lanserte vi to helt nye DESIGNA-nettsider for Danmark og Norge, og senere har vi introdusert en ny serie av fronter – Silk By DESIGNA, som ser ut til å bli en stor suksess. Men vi er ikke i mål enda, så det må fortsatt arbeides fokusert for å øke driftsinntjeningen og optimere arbeidskapitalen, sier Erik Høj.
 

Vekst i salget til butikkene
Kjøkkenkonsernet økte omsetningen til DESIGNA-partnerbutikker i 2018, hvor den sammenlignbare veksten til partnerbutikkene for Danmark og Norge samlet var på 11 %.
 
Spesielt i Norge har vi sett en markant fremgang. Vi har åpnet tre nye butikker i 2018 og opplevede samtidig en tosifret vekst i eksisterende butikker. Vi åpner ytterligere tre butikker i Norge i 2019 og forventer en samlet vekst på mellom 20–30 % i Norge i 2019. Parallelt med dette har vi i 2018 også lagt ned enkelte ulønnsomme butikker for å sikre et mer robust forhandlernett, forteller Erik Høj.
 
Utviklingen i første kvartal i 2019 fortsetter den positive trenden vi så i 2018, og vi ligger samlet sett nå 15 % over fjoråret, sier direktøren.
 
Investering i fremtiden
Konsernet har også investert markant i etableringen av en ny retail-organisasjon, som blant annet har til oppgave å få etablert et enda bedre fotfeste i de største byene i Danmark og Norge. Det betyr at man i våren 2019 åpner en 500 m2 stor flaggskipbutikk i hjertet av Københavns kjøkkenmekka i enden av Gl. Kongevej, og senere på året en tilsvarende butikk på Skøyen- et populært kjøkkenområde i Oslo.
 
Vår misjon er å skape det mest attraktive nettverket av selvstendige kjøkkenforhandlere. Med oppgraderingen av vår service ut mot partnerne våre i butikkene er vi godt på vei, og kikker man på upartiske analyser, som f.eks. Trustpilot, vil man se at vi rangeres svært høyt på kundetilfredshet, som er et vesentlig suksesskriterium for oss, sier administrerende direktør Erik Høj, og peker på at 2019 handler om å fortsette den gode utviklingen.
 
Forventningene til 2019 er et økt aktivitetsnivå, og vi har en klar forventning om at vi i DESIGNA Kitchen Group kan fortsette med å forbedre driftsresultatet. I tillegg vil vi fortsette å investere kraftig i å utvikle butikknettet i både Danmark og Norge, likesom vi styrker innsatsen mot det profesjonelle markedet, sier han.

Virksomheten kan dessuten se tilbake på et 2018 som bød på besøk fra H.M. Dronningen av Danmark, som i forbindelse med offisielt besøk i Silkeborg i starten av september la veien innom kjøkkenfabrikken i Kjellerup.
 
Ytterligere opplysninger
Erik Høj, adm. direktør i DESIGNA Kitchen Group A/S. Tlf.: +45 22 69 22 58. eh@designa.dk

 

Nedlastning
Materialet i denne pressemeldingen kan lastes ned her:

Hent pressemelding her

Hent bilde av Erik Høj her